Svenska

Sångensemblen Lumen Valo, från Helsingfors, Finland, höll sin första konsert ifebruari 1993. Efter sin debut blev Lumen Valo snabbt känd bland den inhemska konsertpubliken för sina originella, obetingade projekt och sitt musikaliska kunnande. Lumen Valo koncentrerar sig på renässanstidens polyfona verk men har på den senaste tiden gjort flera avvikningar både till medeltidens musik och modern repertoar.
Lumen Valo 2011